Åpnings - sanger

Luk 10,39

Marta hadde en søster som hette Maria; hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord.

 • Bryt du det livsens brød
 • Brødre og søstre, velkommen
 • Det skal bli strømmer av nåde
 • Gi oss nå ei nådestund
 • Herre gjør det stille
 • Kom Hellig Ånd med skapermakt
 • La meg få høre om Jesus
 • O Jesus åpne du mitt øye
 • Sett meg så jeg ser deg Jesus
 • Sittende ved Jesu føtter
 • Ved Jesu føter ei stille stund
 • Ånd fra himlen, kom med nåde

 

 

  Del denne siden med dine bedehusvenner