Tips til bruk av "Allsanghjelpen"

Hei.

I kveld har vi ingen taler, dere.

Men "Allsanghjelpen" er her, og vil inspirere oss til å synge om vår beste venn, Jesus.

Det kommer snart fin musikk, og så får dere synge med.

Dette blir kjekt.

 

 

 

 Temaopplegg 

En inspirerende sangkveld på bedehuset....- uavhengig av taler.
 • Du kan nå få kjøpt ferdig stiftede temahefter til bruk sammen med "Allsanghjelpen" med ferdig innspilt musikk.

  --------------
 • Velg et tema, og sett opp lesetekster som knytter sangtekstene sammen.
  -------------
 • Bruk gjerne bilder for å illustrere (f.eks. ved hjelp av Powerpoint)
  -------------
 • Bruk Allsanghjelpen SingBack, og sørg for at det er en som kan lese tekstene
  (Tekstlesingen kan bli lett og ledig ved å bruke egen dialekt)
  -------------
 • Sett CD platen i spilleren, og syng med.
  (Neste sang kan klargjøres på CD spilleren mens tekstlesing pågår)
  TIPS: Legg til MP3 filene i en musikkspiller på datamaskinen, hvis dere har den muligheten. Da kan dere lage spilleliste for et enkelt møte, så slipper dere å lete etter ønsket sang underveis.
  ---------------
 • Har dere en eller flere som er trygge på sangene, og kan stå som forsangere, er det veldig bra.
  --------------
 • Merk at flere sanger innenfor et ønsket tema også gjerne kan finnes innenfor andre tema i sangboken, og ikke nødvendigvis der du forventer å finne den.
  (for eksempel kan godt noen sanger som vi forbinder med påske like gjerne ligge under temaet: "Lovsang, takk og tilbedelse".)
  "Han er oppstanden, Halleluja" er et av disse eksemplene.
Lesetekster

Bruk gjerne forslagene til hvordan diverse tema kan brukes i kombinasjon med sangene og "Allsanghjelpen" som beskrevet i heftene.

Dette er veiledende forslag som jeg har laget, og er bare ment som hjelp.


Rediger etter eget ønske

Rediger lesetekstene som det passer dere.
(Unntatt direkte bibelsitater og ev. andre direkte sitater og dikt osv.) 
Sett sammen sanger og kommentarer som dere selv vil, og endre sammensetningen av sanger og lesetekster etter behov.

 

LYKKE TIL!

 

 

  Del denne siden med dine bedehusvenner