Det kristne håp

Åp 21,4

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som før var, er borte.

  • De kommer fra øst og vest
  • Eg veit ei hamn
  • Eg veit i himmerik ei borg
  • I den stille klare morgen
  • Ja en gang mine øyne
  • Jeg går til himlen, der er mitt hjem
  • Tenk når jeg min Frelser skuer

 

 

  Del denne siden med dine bedehusvenner