Folk og fedreland

1 Tim 2,2

Be for konger og alle som har en høy stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv, som er preget av gudsfrykt og vinner respekt.

 

 

  Del denne siden med dine bedehusvenner