Bordvers

Luk 24,30

Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, bad takkebønnen, brøt det og gav dem.

  • Gledens Herre
  • Gud, signe maten på vårt bord
  • Herre, din jord bærer mat nok for alle
  • Jesus, du kjære ta plass ved vårt bord

 

 

  Del denne siden med dine bedehusvenner