Kristen tjeneste - Misjon

Matt 28,18-20

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

19
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn

20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

  • Arbeid for natten kommer
  • Gjør det lille du kan
  • Gud du er rik
  • Har du hørt om Abraham
  • Jesus, her er jeg, send meg
  • Lev for Jesus
  • Reis deg Guds menighet
  • Rop det ut
  • Syng evangeliet om Jesus
  • Tenk hvilken nåde det er av Gud

 

  Del denne siden med dine bedehusvenner