Bønn

Fil 4,6

Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!

  • Det er makt i de foldede hender
  • En stille stund med Jesus
  • Herre, til deg får jeg komme
  • Kjære Gud når eg bed
  • Ta tid til å bede

 

 

  Del denne siden med dine bedehusvenner