Helliggjørelse

Rom 6,22

Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt det evige liv. 

  • Dra meg o Jesus inn i din favn
  • Dyraste jesus
  • Eg har ei tenesta stor for Gud
  • Ikke alle dager er like
  • Mitt liv vil jeg leve
  • Tak meg min Jesus åleine med deg
  • Ta mine hender
  • Tenn meg Jesus
  • Vis meg veien kjære Frelser
  • Å var eg meir deg Jesus lik 

 

  Del denne siden med dine bedehusvenner