Kors og trengsel

Luk 9,23

Så sa han til alle: "Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg. 

 

 

  Del denne siden med dine bedehusvenner